Cimbálová asociace České republiky (CaČR)
FacebookCimbálová asociace České republiky je nástupnickou organizací Občanského sdružení cimbalistů (OSCČR), které bylo založeno v roce 1995. O vznik této organizace se zasloužili především Vladimír Herberk a Růžena Děcká, která se stala také předsedkyní. Prostřednictvím tohoto sdružení bylo možné navázat celosvětové kontakty v oblasti hry na cimbál. Hned od svého založení bylo totiž OSCČR členem Světové cimbálové asociace, která má sídlo v Budapešti.

Hlavní náplní činností asociace je propagace cimbálové hry, pořádání koncertů, soutěží, festivalů, vzdělávacích seminářů, odborných sympozií a aktivní účast na celosvětových cimbálových kongresech.

Mezi stěžejní projekty CaČR patří pořádání Mezinárodního festivalu cimbálu, který se koná každý lichý rok v květnu ve Valašském Meziříčí. Cílem tohoto mezinárodního projektu je představit cimbál jako multižánrový nástroj. Součástí festivalu je mimo jiné i mezinárodní interpretační soutěž v sólové hře a cimbálových duetech.

Další pravidelnou akcí CaČR je každoroční pořádání Cimbálových kurzů, které jsou určeny především pro žáky ZUŠ a konzervatoří. Během týdenního pobytu zde frekventanti pracují nejen na zdokonalení svých technických schopností, ale jsou rozvíjeni také dalšími uměleckými disciplínami.

Základnu sdružení tvoří tým odborníků, zabývajících se různými směry cimbálové hry.

V oblasti naplnění cíle vzdělávání cimbalistů hrají podstatnou roli také semináře, školení a kurzy, které pořádá CaČR po celou dobu fungování ve spolupráci se vzdělávacími institucemi (Janáčkova Konzervatoř Ostrava, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, ZUŠ Valašské Meziříčí, ZUŠ Zlín-Malenovice, ZUŠ Morava Zlín a další).

Hlavní osobností celé asociace je od jejího založení profesorka Růžena Děcká, která se spolu s ostatními členy snaží o zdokonalení cimbálové hry, výchovu mladých cimbalistů a propagaci tohoto nádherného a jedinečného nástroje v ČR i ve světě.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.