Cimbálové kurzy
FacebookCimbálová asociace ČR, resp. Občanské sdružení cimbalistů je organizátorem týdenního tvůrčího setkání mladých i zkušenějších cimbalistů. Za uměleckou i organizační vizí cimbálových kurzů stojí od roku 2004 především Růžena Děcká a Daniel Skála. Od počátků se jedná o týdenní vzdělávací aktivity, určené především žákům ZUŠ a studentům konzervatoří. Původní myšlenka si kladla za cíl spojit tvůrčí vzdělávací snahu s odpočinkovými aktivitami a především všestranným uměleckým vzděláním frekventantů kurzů. Prvních pět ročníků proběhlo v nádherném prostředí obce Bílá. Později jsme se přesunuli na Valašský Olymp – Soláň. Postupem času se značně rozšířila základna zájemců o tyto letní kurzy a v posledních ročnících jsou připravovány zpravidla pro 50 účastníků všech věkových kategorií.

Denní program cimbálových kurzů je rozvrstven do tří základních proudů. První záležitostí je pochopitelně výuka hry na cimbál. Ta probíhá s odbornými lektory individuálně. Určité třídy jsou zaměřeny také na specifickou výuku, jakou je například komorní hra, cimbálová dua či interpretace hudby rannějších uměleckých období.

Další programovou náplní je skupinová výuka zaměřená na ostatní umělecké odvětví, která si klade za cíl vychovávat cimbalisty jako komplexně umělecky poučené osobnosti. Zde věnujeme pozornost scénickému pohybu, výtvarným aktivitám, zpěvu, práci se slovem, improvizační hudební práci, lidové hudbě atd.

Třetím programovým proudem jsou volnočasové aktivity účastníků kurzů, které jsou opět všestranně zaměřeny především v propojení uměleckého obsahu s formou využívající kouzelnou přírodu okolí. Tematicky zaměřeny každý rok na určitou uměleckou osobnost nebo směr. Tyto aktivity rovněž zajišťují lektoři, kteří jsou vzdělanými a zkušenými ve svém oboru. Doplňkem, pomyslnou třešinkou, jsou večerní programy. Koncerty lektorů, přednášky a workshopy hostů a v neposlední řadě také spontánně vzniklé kapely a jejich společná interpretace lidové hudby.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.