Mezinárodní festival cimbálu
FacebookMEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU vznikl v roce 1995, jeho pořadatelem je Asociace cimbalistů České republiky (dříve Občanské sdružení cimbalistů České republiky) se sídlem ve Valašském Meziříčí. Za dobu více jak dvacetileté historie, se festival stal prestižní a výjimečnou možností multižánrové prezentace tohoto nástroje pro profesionální umělce i amatéry a výchovu mladé hudební generace cimbalistů. Je jedinou akcí s tak širokým zaměřením v České republice a také naprosto unikátní v celé Evropě.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU se koná každé dva roky v reprezentativních prostorách města Valašské Meziříčí. Tyto svátky cimbálové hudby jsou vždy dlouhodobě připravovány organizačním týmem složeným ze členů Asociace cimbalistů České republiky, přátel a příznivců cimbálu, spolu se ZUŠ Valašské Meziříčí a dalšími institucemi Zlínského kraje. Mezi pravidelné podporovatele festivalu patří Město Valašské Meziříčí, Fond kultury Zlínského kraje, Ministerstvo kultury ČR, nadační fondy a renomované podniky Zlínského kraje.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.